| Careers

Какво всъщност правят blockchain специалистите?

Дата:

22/06/22

Категория:

Web3 свят

Какво точно правят блокчейн специалистите? Чували сме този въпрос много пъти от потенциални кандидати в LimeChain и решихме да споделим малко информация по темата.

Има две основни направления, които определят възможностите за развитие:

 1. Смарт контракт специалист
 2. Web3 специалист

Смарт контракт сепциалист

Както подсказва името, това е човек, който пише смарт контракти (самоизпълняващи се редове код с условията на споразумение/договор, автоматично проверени и изпълнени чрез компютърна мрежа). Технологичният пакет тук е доста прост: използваният език е предимно Solidity, а рамките, използвани за разработка и тестване, изглеждат подобни на другите в екосистемата на JavaScript / TypeScript.

Разработването на смарт контракти е доста специфично, тъй като изисква добро познаване на това как работят блокчейн и  Ethereum Virtual Machine (EVM). Кодът трябва да е много чист, производителен и без грешки.

Такава кариера е много подходяща и най-често се поема от инженери с опит предимно в back-end. Те са свикнали да пишат високопроизводителен код и се чувстват комфортно със сложността на смарт контрактите. Не е необходим потребителски интерфейс или какъвто и да е front-end за такава кариера – в повечето случаи се произвеждат само SDK (комплекти за разработка на софтуер) или библиотеки.

Типични технологични групи от хора, работещи като разработчици на смарт контракти, могат да бъдат, но не се ограничават до:

 • NodeJS (TypeScript,
 • JavaScript, NPM)
 • Go Lang
 • Rust
 • C/C++
 • C#
 • Java

Web3 специалист

Web3 специалистът е доста подобен в позицията на типичния „уеб специалист“. Основната разлика тук е, че се изграждат така наречените dApps (децентрализирани приложения), които нямат специален бек-енд (в повечето случаи), а вместо това разчитат на самата блокчейн.

В такива случаи смарт контрактите вече са написани от други хора и трябва да бъдат интегрирани с приложението, което се обработва от Web3 специалистите.

Такива позиции включват работа с front-end разработка и рамки:

 • Typescript / JavaScript
 • / HTML5 / CSS3
 • React
 • Angular
 • Vue

Желателно такива инженери да притежават поне минимално разбиране за това как работи блокчейн, какво представляват смарт контрактите и как да взаимодействат и да се интегрират с тях (не е необходимо да можете да ги пишете, въпреки че помага в някои случаи) .

Такава кариера е подходяща главно за хора, които имат повече опит във front-end, въпреки че не е необичайно да видите хора от back-end или full-stack да поемат по този път. По дефиниция терминът Web3 специалист включва в себе си „full-stack“, тъй като за създаването на добре работещи dАpp-oве не са нужи само front-end умения.

Ако намираш света на блокчейн за вълнуващ и искаш да работиш по едни от най-иновативните проекти – виж отворените ни позиции и стани част от в Web3 революцията с LimeChain.

Scroll to Top